Haridus

Kõrg-ja kutseharidus Ukrainas

Ukraina koolide üheksanda või üheteistkümnenda klassi lõpetajatel on mitmeid viise, kuidas saada oma tulevane elukutse. Kvalifikatsioon on võimalik omandada erinevates kutse- ja ametikoolides. Bakalaureuse või spetsialisti diplom saadakse kõrgemates õppeasutustes. Tänaseks on kõrgharidust võimalik omandada 657 Ukraina õppeasutuses, millest viis leiavad aset edetabelite tipus. Riiklik tehnikaülikool, Ukraina Kiievi Igor Sikorsky nimeline Polütehnika Instituut ja Taras Ševtšenko nimeline Kiievi Riiklik Ülikool. Lisaks TOP 5 hulka kuuluvad kaks Kharkivis asustatud ülikooli – Karazini nimeline Riiklik Ülikool ja Kharkivi Polütehnikum. Samuti asub viiendal kohal Riiklik Ülikool Lviv Polütehnikum. Tasub rõhutada, et esimesed neli õppeasutust kuuluvad ka maailma parimate ülikoolide hulka. Paljude tegurite tõttu on viimasel ajal Ukraina populaarsemate erialade nimekiri tõsiselt muutunud. Näiteks kuna Ukraina osutub juhtivaks mee eksportijaks Euroopa Liidu riikides, seega populaarseks on saanud mesiniku elukutse. Ukraina õppeasutused püüavad arvestada muutustega ning nendega kohaneda. Seda enam, et viimasel ajal koguvad populaarsust ametid, mille omandamise võimalused on keerukad, nagu näiteks inimvara areng ja selle rakendamine ning müügijuhtimine. Viimase paari aasta kõige populaarsemate erialade hulka kuulub IT-spetsialist (Ukraina ülikoolide lõpetajad omavad väga häid arenguvõimalusi ka välismaal) aga samuti personali- ja müügijuhid, majandusteadlased, toitlustustöötajad, mikrobioloogid, arstid, insenerid.

Üha populaarsemaks muutuvad ’töötavad’ elukutsed, sest tööandjatel ei ole piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu. Ülikooli sisseastumisel on kõige populaarsetemaks elukutseteks: ehitajad, kokad, raamatupidaja, juuksurid, autoremondi spetsialistid. Ukraina turule on viimaste aastate jooksul tulnud suur hulk välismaa ettevõtteid, mis vajavad kõrgelt kvalifitseeritud personali, insenere, kellel on teadmised tehnoloogia ja IT valdkonnas ning kes valdavad võõrkeeli. Sellised spetsialistid saavad oma hariduspagasi kutsekoolides ja ülikoolides, kus neile pakutakse mitmekülgseid õppe- ja töövõimalusi. Lisaks pööratakse suurt tähelepanu ka praktikale ja mitte ainult teoreetilistele teadmistele.

Suur osa lõpetajaid on valmis töötada ja rakendada oma teadmisi Eesti edukamates ettevõtetes.